Over ons

Ons verhaal

Astrid Siemer is (interieur)architect en restauratiedeskundige en is ruim 30 jaar actief binnen haar eigen bureau. Ze heeft veel ervaring opgebouwd in het restaureren en verbouwen van interieur en exterieur van monumentale panden, waaronder veel boerderijen. Ze zoekt haar inspiratie in het bestaande, vaak historische gegeven. Authentieke elementen komen in contrast te staan met een moderne eigentijdse vormgeving. De bestaande constructie is de structuur van een pand en is uitgangspunt voor de planvorming. In haar ontwerpen staan licht, ruimtelijkheid en openheid centraal.

Astrid Siemer staat als interieurarchitect ingeschreven in het architectenregister onder registratienummer 4.980101.003

Inmiddels heeft Astrid meerdere boerderijen en woonhuizen nieuw gebouwd. Ook heeft ze onlangs een aantal projecten mogen realiseren waarbij de woning met een aanbouw is vergroot. Ze verzorgd voor u alle werkzaamheden van de eerste ontwerpschets, tekeningen omgevingsvergunning tot en met de oplevering.

Vanuit Drents Plateau is zij jarenlang actief geweest als monumentenadviseur en bouwkundig begeleider voor diverse gemeentes in Drenthe.
Ze is op de hoogte van de huidige financierings- en subsidieregelingen.

Van 2017 tot en met 2019 was Astrid lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie Drenthe. Sinds januari 2020 is ze als restauratiedeskundige toegetreden als lid van de monumentencommissie van de provincie Groningen.

Kortgeleden is Astrid toegetreden als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting DBF.

Activiteiten van ons bureau

VERBOUW EN AANBOUW

U heeft een nieuwe woning gekocht waarvan het interieur is gedateerd. Er moeten veel keuzes worden gemaakt. Welke aanpassingen zijn mogelijk om de woning naar uw wensen aan te passen? Ook als uw wensen heeft om de woning uit te breiden middels een aanbouw kunnen wij u adviseren van planvorming tot ontwerp en uitvoering.

HERBOUW EN NIEUWBOUW

Als er weinig tot geen historische elementen meer aanwezig zijn en de technische staat van een pand erg slecht is kan besloten worden de woning te slopen. In dat geval zal er een ontwerp voor een nieuw te bouwen woning of boerderij gemaakt worden. Bureau Siemer heeft diverse malen door brand verwoeste boerderijen mogen herbouwen.

DUURZAAM VERBOUWEN

U heeft plannen om een oud pand aan te kopen. Maar is het mogelijk zo’n oud niet geïsoleerd gebouw duurzaam te verbouwen? Zijn daarvoor subsidies beschikbaar? Het isoleren van een oud gebouw moet weloverwogen gebeuren en vraagt om specifieke kennis. Bureau Siemer kan u  adviseren.

RESTAURATIE EN VERBOUW MONUMENT

Met de aankoop van een oud pand heeft u ook een stuk historie aangekocht.  In de loop der tijd aangebrachte wijzigingen zijn waardevol omdat de historie er aan af te lezen is. Terugrestaureren naar de oudste fase is niet altijd een goede keuze. Uw monument is juist zo interessant door de aanwezige gelaagdheid. Middels bouwhistorisch onderzoek is het mogelijk de cultuurhistorische- en bouwhistorische waarden vast te stellen. Deze waardestelling is een uitstekend uitgangspunt voor het opstellen van een restauratie- en verbouwplan voor het monument.

Op het gebied van bouwhistorisch onderzoek werkt Bureau Siemer samen met Bureau Archtime. Astrid Siemer en Janet Bosma hebben inmiddels al meerder projecten samen mogen afronden.

Klaar voor een kennismaking?